Climate inonnovation hub

#klimatske promene

Do početka industrijske revolucije, klima se menjala kao rezultat promena prirodnih okolnosti. Danas se ona menja zbog uticaja ljudskih aktivnosti. Osnovni uzrok klimatskih promena je neograničeno sagorevanje fosilnih goriva-uglja, nafte i prirodnog gasa, odnosno ljudska potreba za energijom.

Climathon

Climathon za mlade inovatore je 2-dnevni hakaton. Dešava se širom sveta. Okuplja učenike osnovnih i srednjih škola koji zajedno sa lokalnim preduzetnicima, kompanijama i kreatorima politika rade na rešavanju problema iz domena klimatskih promena.

OBLASTI DELOVANJA

RAZVOJ KOMEPETNCIJA

EDUKACIJA

Climate Hub Serbia

Hab za klimatske inovacije je organizacija koju su pokrenuli osnivači koji su profesionalci i entuzijasti u borbi protiv klimatskih promena, u oblastima razvoja preduzetništva i poslovnih usluga. Organizacija je zamišljena kao mesto okupljanja, učenja i istraživanja inovativnih pristupa u kreiranju aktivnosti i biznis modela, koji su usmereni na borbu protiv klimatskih promena i na kreiranje pozitivnih promena u oblasti zaštite životne sredina. CIH je mesto okupljanja raznih aktera – studenata, profesora, profesionalaca, preduzetnika i onih koji to žele da postanu, pojedinaca, aktivista, drugih organizacija i privatnog sektora.

3CSA

Cilj inicijative 3CAS (Climate Change Career Advisory Service) jeste da mladima pruži informacije o sadašnjim i budućim globalnim trendovima, odgovarajućem formalnom i neformalnom obrazovanju, kao i profilima poslova koji mogu da im obezbede pristojne i ispunjavajuće karijere u decenijama ispred nas, a koje će biti obeležene tranzicijom na nisko-ugljeničnu ekonomiju.

Partneri

OBLASTI DELOVANJA