Obrazovanje za klimatsku akciju

Formalno obrazovanje u vezi sa klimatskim promenama u Republici Srbiji

Osnovno obrazovanje

Klimatski obrazovni paket – https://www.klimatskepromene.rs/  

U saradanji sa nekoliko domaćih organizacija UNDP radi na implementaciji inovativnog obrazovnog paketa za predškolce, osnovce i srednjoškolce koji će doprineti podizanju svesti i nivoa upotrebljivog znanja o klimatskim promenama i njihovim posledicama na živi svet na planeti.

Paket će sadržati udžbenik prilagođen nastavi za decu u osnovnim i srednjim školama, preko 100 kviz-kartica za interaktivnu proveru znanja, mapu-poster o uticajima klimatskih promena na različite regionе sveta i poseban priručnik za predavače.

“Klimatski paket” je nastao u Rusiji 2015. kao deo međunarodnog pilot-projekta Programa Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP. Izvorni paket (http://climate-box.com/) je kreirao interdisciplinarni tim ruskih eksperata uključujući klimatologe, geografe, biologe, ekonomiste, stručnjake za životnu sredinu, nastavnike. Do sada, paket je preveden i sproveden u još sedam država istočne Evrope i centralne Azije.

Srednjoškolsko obrazovanje

Tehničar za zaštitu životne sredine

Meri i prati zagađenje životne sredine. Kontroliše rad sa štetnim i otpadnim materijama, vodi računa o tehnologiji pravilnog odlaganja, skladištenja i reciklaže otpadnih materija. Vrši ispitivanja vode vazduha i tla radi pripreme za njihovo prečišćavanje. Ispitivanja mogu biti fizička, hemijska, mikrobiološka i toksikološka (prisustvo otrovnih materija). Stara se o primeni propisa, sređuje i analizira podatke o stepenu zagađenja životne sredine i prosleđuje ih nadležnim ustanovama koje po potrebi preduzimaju odgovarajuće mere. Radi na terenu kao i u zatvorenom prostoru, laboratorijama.

Korisni linkovi:

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/zanimanja.php?z=140

Elektrotehničar obnovljivih izvora energije

Pripremanje i kontrola montaže i održavanje sistema obnovljivih izvora energije.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljavana za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu u ovoj oblasti;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • objasni principe funkcionisanja svih sistema iz obnovljivih izvora energije (solarnnih – fotonaponska konverzija i sistema za pripremu tople vode, vetrogeneratori i , geotermalne, hidro, postrojenja za proizvodnju energije iz biomase, hibridni sistemi ) i njihovih elemenata;
 • navodi osnovne parametre sistema obnovljivih izvora energije;
 • definiše osnovne parametre u funkcionisanju sistema OIE koje je potrebno periodično kontrolisati,
 • vrši montažu, povezivanje i održavanje električnih sistema OIE na niskonaponskom i visokonaponskom nivou koji se priključuju na distributivnu mrežu (on-grid);
 • vrši montažu, povezivanje i održavanje ostrvskih električnih sistema OIE koji nisu povezanina distributivnu mrežu (off-grid);
 • koristi odgovarajuće softvere za izradu tehničkih crteža i tehnoloških šema sistma iz obnovljivih izvora energije;
 • navodi značaj zaštite životne sredine i razlozi za razvoj i primenu OIE i energetske efikasnosti;
 • vrši pregled i analizira pogonsko stanje različitih sistema obnovljivih izvora energije.
 • definiše odgovarajuće elemente električnih instalacija i opreme sistema OIE koji je neophodno periodično kontrolisati
 • prepoznaje jednostavnije neispravnosti na uređajima i sistemu
 • objasni postupak ažuriranja zapisnika opreme za redovno održavanje,
 • opiše proceduru kontrole radova na popravci sistema na osnovu tehničke dokumentacije
 • objasni postupke periodične kontrole sistema sa proverom parametara sistema OIE
 • navodi moguće neispravnosti delova i sklopova sistema OIE
 • definiše jednostavnije neispravnosti na uređajima i sistemu
 • objasni način evidentiranja izvršenih radova na popravci sistema
 • navodi način praćenja učestalosti uzroka kvarova
 • objasni postupak izbora opreme za redovno održavanje
 • objasni postupak otpisa materijala i opreme
 • objasni načine praćenja i analize racionalnosti sistema

Korisni linkovi:

https://stsmihajlopupin.com/elektrotehnicar-obnovljivih-izvora-energije-iv-stepen/

Obrazovanje za održivi razvoj

Cilj izbornog predmeta Obrazovanje za održivi razvoj je da učenik na osnovu istraživanja ljudskih aktivnosti i neposrednog okruženja razvije kritički, aktivan i odgovoran odnos prema sebi i svojoj okolini u kojoj živi, da sadašnjost sagledava kroz perspektivu budućnosti kroz zaštitu životne sredine.

Korisni linkovi:

http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs/?cat=25

Ekologija i zaštita životne sredine

U određenom broju stručnih srednjih škola predaje se predmet pod nazivom “Ekologija i zaštita životne sredine”.

Korisni linkovi:

http://www.knjizara.zavod.co.rs/ekologija-i-zastita-zivotne-sredine-za-1-razred-srednjih-strucnih-skola-2018

Više i visoko obrazovanje

U ovom segmentu sajta biće pomenuti fakulteti koji u okviru studija imaju predmete koji mogu da budu korisni prilikom sticanja specijalističkog znanja neophodnog za uključivanje u klimatsku akciju.

Elektrotehnički fakultet

Energetika (https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/osnovne-akademske-studije/er/2019/energetika)

Elektroenergetski sistemi (https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/master-akademske-studije/2019/elektroenergetski-sistemi#gsc.tab=0)

Fakultet inženjerskih nauka

Inženjerstvo zaštite životne sredine (http://mfkg.rs/sr/studije/mas/mas-studijski-programi/mas-inzenjerstvo-zastite-zivotne-sredine)

Fakultet tehničkih nauka

Inženjerstvo zaštite životne sredine:

http://ftn.uns.ac.rs/1460751228/inzenjerstvo-zastite-zivotne-sredine

http://ftn.uns.ac.rs/n2005202212/inzenjerstvo-zastite-zivotne-sredine

 

Čiste energetske tehnologije

http://ftn.uns.ac.rs/86023932/ciste-energetske-tehnologije

 

Elektroenergetika – obnovljivi izvori električne energije

http://ftn.uns.ac.rs/1008625850/elektroenergetika—obnovljivi-izvori-elektricne-energije

Fizički fakultet

Katedra za opštu meteorologiju (http://www.ff.bg.ac.rs/Katedre/Meteorologija/OpstaMeteorologija.html)

Katedra za dinamičku meteorologiju (http://www.ff.bg.ac.rs/Katedre/Meteorologija/DinamickaMeteorologija.html)

Futura

Master program Ekonomija životne sredine i klimatske promene

https://futura.edu.rs/ekonomija-zivotne-sredine-i-klimatske-promene/

Geografski fakultet

Klimatske promene http://www.gef.bg.ac.rs/predmeti/klimatske-promene/

Mašinski fakultet

Procesna tehnika i zaštita životne sredine (https://www.mas.bg.ac.rs/studije/mas/modul-17)

Tehnološko-metalurški fakultet

Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine (http://www.tmf.bg.ac.rs/sr-lat/katedre/inzenjerstvo-zastite-zivotne-sredine#gsc.tab=0)

Poljoprivredni fakultet

Klimatske promene i adaptacija biljaka http://www.agrif.bg.ac.rs/Studenti/135/Predmet/56848

Nisko-ugljenični razvoj u univerzitetskim kurikulumima

Zaključak istraživanja koje je 2017. godine sprovela fondacija RES je bio da se tema “dekarbonizacije” – nisko-ugljenični razvoj ne pominje dovoljno često u kurikulumima predmeta koji se predaju na državnim univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu. Za razliku od dekarbonizacije koja se pojavljuje samo u jednom od 200 analiziranih predmeta, teme poput klimatskih promena, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije se pojavljuju značajno više puta (između 85 i 97). Autori smatraju da je obrazovanje o ovim temama neophodno kako bi mogli da diskutujemo o njima.

Korisni linkovi:

http://www.resfoundation.org/wp-content/uploads/2017/03/RES-FOUNDATION_-ECF-REPORT-February-2017-.pdf

Neformalno obrazovanje u vezi sa klimatskim promenama

MOOC – Massive Open Online Courses: