yil-logo_online+ckic_eu

Resursi za nastavnike

Program Young Innovators se oslanja na nastavnike kao na ključne saveznike. Nastavnici koji saradjuje sa programom mogu na razne načine da doprinesu razvoju potencijala i oslobađanju talenta učenika. Mogu da im pomognu da implementiraju rešenja koja su mladi osmislili.

 

Da bi mogli da pomognu na taj način, program Young Innovators nastavnicima pruža veliku pomoć. Nastavnicima su obezbedjeni treninzi, kao i brojni resursi koje sami mogu da iskoriste da bi bili u mogućnosti da prenesu znanja i razviju veštine svojih učenika.

 

Program nastavnicima nudi vizuelne alate i metodologiju za razvoj kreativnih zelenih rešenja njihovih učenika, kao i brojne pisane materijale koji do detalja razrađuju način rada i pomažu nastavnicima da učenike provedu kroz njihov put učenja.