yil-logo_online+ckic_eu

Putovanje učenja kroz rešavanje izazova

Dva ključna oslonca na kojima je zasnovan program Mladi inovatori su metodologija System Innovation i učenje zasnovano na rešavanju izazova.

 

Ova dva aspekta omogućavaju učenicima da razumeju stvarni kontekst problema iz različitih uglova.

 

Učenici mogu da istražuju, diskutuju i smisleno razvijaju koncepte rešenja, i sagledavaju odnose unutar sistema. Ishod toga može biti zajednički predlog rešenja nekih kompleksnih problema.

Učenje zasnovano na rešavanju izazova je:

 

  • Multidisciplinarno
  • Projektno
  • Fokusirano na problem

 

Suočavajući se sa kompleksnim problemima, učenici stiču specifična saznanja, koja mogu da kombinuju sa znanjima iz raznih standardnih kurikularnih predmeta kao što su prirodne ili društvene nauke, tehnički ili umetnički predmeti, a pritom razvijaju veštine ključne za njihovu budućnost.